Гэрчилгээ

Байгаль орчны систем ISO14001

Чанарын систем ISO9001

Achiievemeint awarid

Гэрчилгээ RSP_ CERT_ FSC_ COC_ NEWSPAPERING_ 004920_ 20_e

FSC гэрчилгээ Нинбо сонин 005882 v1.0

ISO09001

ISO14001