Байгаль орчны систем ISO14001

Чанарын систем ISO9001

Шагналдаа хүрнэ

Сертификат RSP_ CERT_ FSC_ COC_ NEWSPAPERING_ 004920_ 20_e

FSCcertificate Ningbo сонин 005882 v1.0

ISO 09001

ISO14001

ХЯТАДЫН ОЙН АЖЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭ-PEFC

ХЯТАДЫН ОЙН АЖЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭ-PEFC

SARE PAPER -FSC